مشاوره و اجرا

مشاوره مدیریت بحران و شرایط اضطراری

شرکت ایده پردازان دانش ایمنی به عنوان تنها شرکت دانش بنیان حوزه مدیریت شرایط اضطراری و بحران در کشور آماده ارایه خدمات مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت بحران با شرح خددمات زیر می باشد:

 • ممیزی فنی و مدیریتی سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری شرکت ها و کاستی سنجی
 • انجام ممیزی مدیریت بحران و شرایط اضطراری تخصصی هر نوع صنعت بر اساس الزامات آن صنعت خاص
 • بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری شرکت ها با سازمان های الگو
 • شناسایی و ارزیابی سناریوهای اضطراری
 • بررسی لایه های حفاظتی پیشگیرانه و محدودکننده در زمان بحران و ارایه پکیج ارتقای وضعیت حفاظت ها
 • تشکیل و تربیت تیم های مدیریت بحران در سازمان ها
 • تشکیل و ساختارمند کردن تیم های پاسخ اضطراری در شرکت ها
 • استقرار سیستم فرماندهی حادثه (ICS) در سازمان ها
 • نیازسنجی آموزشی مدیریت بحران و شرایط اضطراری کارکنان و مشاغل شرکت
 • ارایه آموزش های عمومی به کارکنان شرکت در حوزه مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • اجرای پروژه های ارتقای سطح صلاحیت تیم های پاسخ
 • انجام مطالعات آنالیز پیامد
 • بررسی پتانسیل دومینوی حوادث فرایندی در شرایط اضطراری
 • تهیه PIP برای سناریوهای اضطراری شرکت ها بر اساس الگوهای استاندارد
 • تهیه طرح های پاسخ اضطراری در سطوح مختلف سازمانی
 • تدوین سناریوهای تمرینی و برگزاری مانورهای اضطراری بصورت عملیاتی و دورمیزی
 • بررسی قابلیت اطمینان و کابردپذیری طرح های پاسخ در شرکت ها
 • انجام طرح ریزی های مبتنی بر قابلیت های اضطراری در زمان بحران
 • شناسایی و تدوین استراتژی های پاسخ به سناریوهای مختلف
 • تهیه بانک های اطلاعاتی از منابع ضروری در زمان مدیریت بحران
 • تهیه و تدوین روش های حفاظتی مانند تخلیه و شلترینگ اضطراری
 • بررسی جانمایی تاسیسات اضطراری مانند ایستگاه های آتش نشانی و اتاق بحران و جانمایی مجدد
 • بررسی زیرساخت ها، تجهیزات و منابع اضطراری و مقایسه با بهترین حالات ممکن
 • تهیه طرح های ارتباطات بحران
 • بررسی و تهیه توافقات رسمی دو یا چندجانبه با منابع بیرونی
 • تهیه طرح های بازیابی پس از حوادث
 • تهیه و اجرای پروژه های تداوم کسب و کار (BCM) در سازمان ها

این شرکت دارای نرم افزار جامع مدیریت بحران و شرایط اضطراری بوده و این امکان وجود دارد که کلیه خدمات فوق در قالب یک نرم افزار تحت شبکه به مشتریان ارایه گردد.

مشاوره خدمات ممیزی

شرکت ایده پردازان دانش ایمنی، با رویکرد بهینه کاوی و کاستی سنجی سیستم های مدیریت بحران و شرایط اضطراری، ممیزی انواع سیستم های مدیریت بحران و شرایط اضطراری را اجرا می نماید. ممیزی سیستم های مدیریت بحران و شرایط اضطراری شامل سیستم های مدیریتی است که دارای تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری می باشند. برخی از عناوین قابل ممیزی و بررسی توسط کارشناسان این شرکت به شرح زیر می باشند:

 • ممیزی سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • ممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرایند (Process Safety Management-PSM)
 • ممیزی مدیریت تداوم کسب و کار (Business Continuity Management-BCM)
 • ممیزی تیم های پاسخ اضطراری شامل آتش نشانی، تیم مواد خطرناک، تیم های امداد و نجات، اورژانس پزشکی، حراست و …
 • ممیزی و بررسی وضعیت تیم مدیریت بحران شرکت
 • ممیزی فنی تاسیسات (این ممیزی ویژه نوع فرایند طراحی می شود. برای نمونه، ممیزی مدیریت بحران و شرایط اضطراری در تاسیسات انتقال یا تاسیسات تولید آمونیاک)
 • ممیزی تاسیسات اضطراری (شامل مرکز مدیریت بحران، ایستگاه های آتش نشانی، مناطق تجمع و …)
 • ممیزی فنی تجهیزات اضطراری و کنترلی مورد استفاده در شرایط اضطراری
 • ممیزی فنی سیستم های پیشگیری و اطفای حریق بر اساس استانداردهای بین المللی
 • ممیزی پرسنلی (بررسی سطح دانش، مهارت و صلاحیت کارکنان اضطراری یا عمومی در قیاس با حداقل سطح صلاحیت های مورد نیاز)
 • ممیزی و بررسی سیستم های طرح ریزی و آمادگی در برابر شرایط اضطراری (از جمله برنامه های تمرینی و کیفیت مانورهای برگزار شده)
 • ممیزی و بررسی یا تدوین مستندات مربوط به حوزه مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • کلیه ممیزی های برگزارشده دارای امکان صدور گواهینامه داخلی یا بین المللی می باشد.
 • برای کلیه ممیزی های برگزار شده پکیج اقدامات اصلاحی تحویل می گردد.

کلیه ممیزی توسط تیم ها و اعضای تایید شده و با صلاحیت علمی صورت می پذیرند.

 

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com

  سبد خرید