مشاوره مدیریت بحران

یکی دیگر از خدمات تخصصی این شرکت، مشاوره مدیریت شرایط اضطراری می­باشد. در این شکل از خدمات، کارفرما می­تواند از مشاوره علمی یا پژوهشی شرکت در زمینه سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری استفاده نماید. این مشاوره­ها می­تواند بطور کلی، سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری را شامل شده یا مشاوره­های اختصاصی و زیربندهای این سیستم مدیریتی را در برگیرد. در هر حالت، خدمات ارائه شده بصورت مشاوره­های فنی و تخصصی در اختیار کارفرما قرار داده می شود. خدمات مشاوره­ای می­تواند ماهیت ثابت داشته یا اینکه بصورت موردی ارائه گردد. خدمات مشاوره­ای این شرکت در زمینه مدیریت شرایط اضطراری شامل موارد زیر می­شود:

 • ممیزی فنی و مدیریتی سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • ممیزی الزامات فنی تاسیسات و واحدهای فرایندی از دیدگاه مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری و مقایسه آن با بهترین اقدامات پذیرفته شده
 • شناسایی و ارزیابی سناریوهای بحرانی
 • بررسی لایه­های حفاظتی پیشگیرانه و محدود کننده در سیستم مدیریت شرایط اضطراری
 • تشکیل و توانمند سازی تیم­های مدیریت شرایط اضطراری
 • استقرار سیستم فرماندهی حادثه (ICS)
 • نیازسنجی آموزشی سیستم مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • انجام آموز­ش های عمومی و تخصصی مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • اجرای پروژه­های ارتقای سطح صلاحیت تیم­های پاسخ
 • انجام مطالعات آنالیز پیامد
 • بررسی پتاسیل دومینو حوادث فرایندی در شرایط اضطراری
 • تهیه و تدوین PIP برای سناریوهای بحرانی
 • تهیه و تدوین طرح­های پاسخ اضطراری
 • تدوین سناریوهای تمرینی و برگزاری مانورهای اضطراری بصورت عملیاتی و دورمیزی
 • بررسی قابلیت اطمینان و کاربرد پذیری طرح­های پاسخ
 • انجام طرحریزی­های مبتنی بر قابلیت­های اضطراری
 • انجام مطالعات SWOT در مدیریت بحران و شرایط اضطراری
 • طرحریزی مدیریت منابع اضطراری
 • طرحریزی تخلیه و شلترینگ اضطراری، انتخاب ماستر یونیت­ها، شلترها، مسیرهای تخلیه
 • جانمایی خاموش کننده­های دستی
 • جانمایی تاسیسات اضطراری از قبیل ایستگاه­های آتش­نشانی، درمانگاه­ها، مرکز مدیریت بحران و …
 • طرحریزی ارتباطات در شرایط اضطراری
 • طرحریزی توافقات دوجانبه
 • طرحریزی شرایط اضطراری خارج از سایت
 • طرحریزی بازیابی پس از حوادث
 • و سایر پروژه­ها و خدمات مشاوره­ای اختصاصی در حوزه مدیریت بحران و شرایط اضطراری

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com

  سبد خرید