آموزش

آموزش­های تخصصی مدیریت بحران و شرایط اضطراری بصورت آنلاین و حضوری توسط این شرکت برگزار می­گردد. فهرست برخی از این دوره­های آموزشی شامل موارد زیر می­باشد:

دوره های آموزشی آتش نشانی

# عنوان دوره
1 فرماندهی حریق
2 مبانی آتش (فیزیک و شیمی حریق)
3 مدیریت ریسک عملیات آتش­نشانی و پاسخ
4 هیدرولیک آتش­نشانی
5 آشنایی با استانداردهای تیم­های آتش­نشانی
6 رفتارشناسی حریق
7 آشنایی با حریق­ها و مدلسازی آتش­سوزی­ها
8 اصول طرحریزی در آتش­نشانی
9 بررسی و ریشه­یابی آتش­سوزی­ها
10 مدیریت آتش­سوزی مخازن
11 مدیریت بحران و شرایط اضطراری
12 ارزیابی ریسک حریق
13 روش­های انتقال حرارت
14 آشنایی با سیستم­های حفاظت حریق
15 آشنایی با سیستم­های اعلان حریق
16 تکنیک­های اطفاء حریق
17 اصول بازرسی پیشگیرانه حریق
18 اصول پاسخ به حوادث شیمیایی و مواد خطرناک
19 تجهیزات و ادوات آتش­نشانی
20 پمپ­های آتش­نشانی
21 ایمنی فضای بسته
22 آشنایی با مواد و مشخصات حریق آنها

 

دوره های تخصصی مدیریت شرایط اضطراری

# عنوان دوره
1 اصول و کلیات مدیریت بحران و شرایط اضطراری
2 شناسایی و ارزیابی سناریوهای اضطراری و بحرانی
3 آنالیز آسیب­پذیری
4 پیشگیری و محدودسازی حوادث و سناریوهای اضطراری
5 ساختار و وظایف تیم مدیریت بحران (CMT)
6 سیستم فرماندهی حادثه – سطح 1 (ICS)
7 سیستم فرماندهی حادثه – سطح 2 (ICS)
8 مدیریت سیستم صلاحیت و کیفیت اعضای تیم­های پاسخ
9 طرحریزی مدیریت حادثه (Pre-Incident Planning)
10 تهیه طرح­های پاسخ اضطراری (Response Plan)
11 کاربرد مدل سازی در مدیریت شرایط اضطراری
12 طرحریزی اقدامات حفاظتی (شلترینگ – تخلیه اضطراری)
13 اصول سناریونویسی و تمرین­های اضطراری
14 مدیریت رفتارها و خطاهای انسانی در زمان بحران
15 آشنایی با استانداردهای مدیریت بحران و شرایط اضطراری
16 طرحریزی مبتنی بر قابلیت­های ضروری (CBP) در بحران
17 ارتباطات در مدیریت بحران
18 مدیریت حوادث شیمیایی و مواد خطرناک
19 رفتارشناسی حوادث
20 شاخص­های عملکردی در مدیریت بحران و شرایط اضطراری
21 تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان در پاسخ به بحران
22 آشنایی با نرم­افزارهای کاربردی در مدیریت بحران
23 مدیریت حریق مخازن هیدروکربنی
24 سازماندهی و مدیریت عملکرد تیم های پاسخ اضطراری
25 مدیریت بازیابی و Recovery Planning پس از بحران
26 مدیریت استرس و صدمات روانی پس از بحران

 

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com

  سبد خرید